Info over de Imkerij

Hoe gaat het met de volken in 2014?

De afgelopen winter was erg zacht en we hebben eigenlijk geen vorst gehad.
Door regelmatig aan de kasten te luisteren wist ik dat alle 11 volken nog in leven waren, erg hoopgevend.

Het voorjaar begon erg vroeg voor de tijd van het jaar, hoge temperaturen.
Hierdoor kwam de ontwikkeling van de volken vroeg op gang, zo vroeg heb ik het als imker niet eerder meegemaakt.
Half maart heb ik kunst-raat in de volken gehangen en de slechte ramen verwijderd, zodat de bijen weer raten kunnen bouwen en de koningin haar eitjes kan gaan leggen voor de nieuwe generatie bijen.

Begin april heb ik zes volken naar het koolzaad gebracht, zodat de bijen volop nectar en stuifmeel kunnen gaan halen en dit zal de ontwikkeling van de volken sterk bevorderen.
In tweede instantie hoop ik uiteraard dat de bijen buiten hun eigen behoefte ook wat honing gaan produceren voor de imker, maar is op dit moment bijzaak.
De resterende volken staan nog in de bijenstal en zorgen voor de bestuiving van de fruitbomen in de omgeving en halen hun nectar en stuifmeel van de bloeiende krentenbomen, kastanje en esdoorn en de veelvuldige bloeiende paardenbloemen zodat ook deze volken zich verder gaan onwikkelen.

12 mei. 
De bijen zijn terug van het koolzaad, waar het vooral de laatste week erg veel geregend heeft  zodat het voor mij wat problematisch was om de kasten weer op te halen vanwege de vette klei en blubber.

9 mei zijn er van alle volken kunstzwermen gemaakt om te voorkomen dat de koninginnen gaan zwermen.
Op ongeveer 22 mei zullen de nieuwe koninginnen uitkomen om dan een dag of vijf later de bruidsvlucht te maken en bevrucht zullen worden door de darren.
Nu maar hopen dat het weer een beetje goed blijft en de bijen kunnen uitvliegen om stuifmeel en nectar te halen, wat berlangrijk is voor een goede volkontwikkeling.
De koolzaadhoning is geslingerd en in de potjes gedaan en staat klaar voor de liefhebbers, zolang de voorraad strekt.
Ook is er vanaf eind mei voorjaarshoning te koop afkomstig van de bloemen van de planten en bomen uit de omgeving van Kloosterburen

Op 12 en 13 juli 2014 is er een open dag bij de imkers in Nederland maar helaas doe ik daar als imker dit jaar niet aan mee. Voor meer informatie omtrent deze dagen kan u terecht op www.bijenhouders.nl
 
Augustus / september 2014.
De warme zomer is voorbij, maar we hebben nu een mooie nazomer wat voor de bijen prettig is en ze vliegen dus nog volop. 
Inmiddels zijn de honingkamers verwijderd en is de verrukkelijke zomerhoning geslingerd. Desondanks is er veel honing in de broedkamers blijven zitten en is het voeren met suiker om eventueel de wintervoorraad aan te vullen niet nodig. Ook nu nog wordt er nectar uit de bloemen in de omgeving gehaald en kunnen de bijen dit omzetten in honing.
Binnenkort wordt er een laatste inspectie van de volken gedaan en ga ik de varoamijt bestrijden om te voorkomen dat de volken in de winter verzwakt worden door deze parasiet.
Hierna laat ik de bijenvolken met rust tot het volgende voorjaar en is het afwachten hoe ze weer uit de winter komen.

14 februari 2015.

Op 14 februari hebben de bijen bij mooi zonnig weer en weinig wind een reinigingsvlucht gemaakt, wat betekent dat ze na de lange winterzit zijn uitgevlogen om zich leeg te poepen. Dit is dan in de omgeving ook goed te zien, overal zie je dan gele bijen poepjes zoals op de auto en de ramen. Dit is typisch een dag om dan de was niet op de waslijn te hangen.

Tevens werden de bloeiende crocussen bezocht om stuifmeel te halen en is de koningin waarschijnlijk weer begonnen met het leggen van eitjes, het bijenvoorjaar heeft een start gemaakt.

22 april 2015.

De bijenvolken staan weer in het koolzaad dat op het punt staat om te gaan bloeien.

Hopelijk wordt het weer wat beter en warmer zodat de bijen gaan uitvliegen om nectar te halen en om daarvan dan koolzaadhoning te maken. Maar het is zeker zo belangrijk dat de bijenvolken zich weer goed kunnen gaan ontwikkelen om uit te groeien tot sterke zomer volken.

De bijenvolken die in de bijenstal staan  doen zich nu tegoed aan de paardenbloem, krentenbloesum, esdoorn enz. hiervan kan dan weer voorjaarshoning worden gewonnen.

26 mei 2015.

Kunstzwermen gemaakt van de volken die op het koolzaad staan. Waarna de volken Moerloos ( geen koningin meer aanwezig ) zijn en de werksters het signaal krijgen om nieuwe koninginnen te maken die na 13 dagen zullen uitkomen.

Een kunstzwerm wil zeggen, dat de imker de oude koningin uit het volk haalt en deze met een bepaalde hoeveelheid bijen in een nieuw kastje doet, dit volkje gaat zich weer ontwikkelen tot een groot volk door raten te bouwen zodat er weer ruimte is voor de koningin om eitjes te leggen die door de werksters verzorgt zullen worden tot het volwassen bijen zijn. Deze kunstzwermen zijn in de bijenstal geplaats bij de imker thuis.

3 juni 2015,

Het koolzaad is uitgebloeid en dus zijn volken van het koolzaad gehaald en teruggezet in de bijenstal en is het moment aangebroken om de honingkamers van de volken te halen om de koolzaadhoning te oogsten. Na een dag honing slingeren, is er weer koolzaadhoning beschikbaar.

6 juni 2015.

Dit is de dag, dat er tuters en kwakers in de bijenkasten te horen zijn en dat dit het teken is dat er nieuwe koninginnen geboren zijn. De imker gaat nu alle volken controleren of er nog meer koninginnencellen in de kasten zitten om deze te verwijderen of de koninginnen uit deze doppen ook in de kast te laten lopen. Op dat moment lopen er dus meerdere koninginnen in een kast/volk, deze koninginnen gaan onderling uitmaken wie er overblijft, zodat er de volgende dag nog maar 1 koningin in het volk aanwezig is. Verder is het nu afwachten, wanneer de koninginnen bevrucht worden door de darren ergens boven in de lucht, waarna ze terug zal keren in de kast om daarna na een aantal dagen eitjes te gaan leggen zodat het volk zich weer verder kan ontwikkelen.

Nadat de koninginnen bevrucht zijn en de ontwikkeling van de volken weer in gang is gezet, laat ik de bijen ongeveer twee maanden met rust en wordt er door mij niet meer in de volken gewerkt en treedt er dus ook geen verstoring op door de imker.

 Augustus 2015.

Halverwege augustus ga ik de volken inspecteren en haal dan tevens de zomerhoning uit de honingkamers. De honing in de broedkamers mogen de bijen houden en die honing is bestemd als wintervoer en wordt aangevuld met opgeloste suiker zodat alle volken 15 kg voor de winter tot hun beschikking hebben.

De honing uit de honingkamers is geslingerd en opgeslagen in emmers en deels in potten voor de verkoop en eigen gebruik. Deze honing wordt zomerhoning genoemd en is afkomstig van de nectar van alle bloeiende planten en bomen uit de omgeving.

Tevens is er in augustus door middel van een Mierenzuurverdamper aan Varoabestijding gedaan om het aantal Varoamijten die parasiteren op de bijen te verminderen.

2016

In april de voorjaarsinspectie gedaan van mijn negen volken en er was dit voorjaar gelukkig geen wintersterfte geconstateerd.

Een aantal oude raten zijn uit de kasten verwijderd en deze zijn vervangen voor nieuwe raten met kunstraat, helaas heeft het lang geduurd voordat deze raten werden uitgebouwd wat waarschijnlijk te maken had met een koude periode op dat moment. Hierdoor gingen de bijen minder vaak naar buiten om vooral stuifmeel te halen.

3 mei zijn een aantal kasten naar het bloeiende koolzaad gebracht om koolzaadhoning te maken, vanwege de warmte en droge periode in die paar weken heeft het koolzaad maar een korte tijd gebloeid.

De rest van de kasten zijn in de bijenstal blijven staan om in de omgeving nectar te halen van de paardenbloem, kastanje, esdoorn en de vele andere planten die bloeiden in die periode. Hiervan maken de bijen de verrukkelijke voorjaarshoning.

4 juni de kasten van het koolzaad staan inmiddels al weer een week thuis in de bijenstal en heb ik de koolzaadhoning geslingerd en deels in de potjes gedaan.

Over het algemeen was de zomer nogal nat waardoor er door de bijen minder is gevlogen en ze dus ook minder hebben binnengehaald, zoals nectar en stuifmeel waardoor naar mijn mening de ontwikkeling van de volken is achter gebleven t.o.v. andere jaren.

Half augustus is de zomerhoning uit de honingkamers gehaald. De honing in de broedkamers mochten de bijen houden als wintervoer en hebben ze tevens per volk nog 8 kg suiker opgelost in water er bijgekregen, zodat er voldoende voer aanwezig is om de winter door te komen.

Voor mij als imker is het nu rustig wat de bijen betreft en kan ik mij richten op het onderhoud van de materialen, zodat in het voorjaar van 2017 alles weer klaar staat voor een nieuw seizoen.